เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

CSR Days
ขอเชิญเสนอชื่อร้านค้า บริษัท ร่วมงาน CSR Day ประจำปี 2554
อ่านเพิ่มเติม
SVN Talks
Puey Talk#4 กล้าที่จะทำ!!!
อ่านเพิ่มเติม

ธุรกิจเพื่อสังคมเป็นไปได้จริงหรือ?
อ่านเพิ่มเติม
SVN Awards
ผู้รับรางวัล SVN AWARD ประจำปี 2557 : บริษัท กล่องดินสอ จำกัด
อ่านเพิ่มเติม

รับรางวัล SVN AWARD ประจำปี 2557 : Ma:D Club for Change
อ่านเพิ่มเติม
SVN Conference
การจัดกิจกรรมประจำปี เพื่อตอบสนองกระแสของสังคมในแต่ละปี
อ่านเพิ่มเติม
SVN Trip
SVN Visit "มักกะสัน" เสน่ห์กรุงเทพฯ ที่น่าค้นหา
อ่านเพิ่มเติม

Root Garden At Thong Lor
อ่านเพิ่มเติม
SVN College
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนา SVN College
อ่านเพิ่มเติม